TeamcoachingTeamcoaching är stort inom världens företag och andra typer av organisationer. alla strävar mot att ha högpreseterande team men enbart 12% av teamen upplever att de är just högpresterande. Här finns mycket att hämta.


Därför har jag, Ingela Dunger, under pandemiåret utbildat mig till teamcoach och erbjuder nu även den tjänsten ensam som konsult eller ihop med någon av mina duktiga kollegor.

Coaching

HR-Konsultation

Ledarskap

Teamcoaching

Team eller grupp?

Har vi ett team eller en grupp? Vad är skillnaden? Vi har många typer av grupper i samhället och i olika organisationer men vi vet att de som arbetar mot ett gemensamt mål och där alla medlemmar i gruppen arbetar för gruppens mål tillsammans så har man ett team. Tänk på ett bra fotbollslag om de spelar tillsammans och utnyttjar varandras styrkor och har gemensamma mål så kommer de att gå lång. Men om  spelarna spelar sitt eget spel och stilar så kommer de inte att gå långt. Presis så är det med ett högpreseternade team.


Forskning på team

Det forskas mycket mer på teamcoaching än individuell coaching i världen. I Sverige är det framförallt Annika Lantz som är professor i Arbetsvetenskap på Stockholms Universitet som forskar på teamcoaching.Hon säger att "det krävs starka stimuli för att få ett team att ta till sig förbättringar av teamets arbete". Hon säger också att idealisk teamstorlek är 6-8 personer, över 12 personer försämras teamets funktion och vid för små team blir det lätt otillräcklig dynamik. Se gärna den korta föreläsningen hos Sveriges TeamcoacherHur coachar man ett team?

Först vill coachen ta reda på vilka styrkor och svagheter som teamet har genom att intervjua gruppmedlemmarna eller att göra ett test som mäter detta. Dunger C&C använder TCI - Team Diagnostics. Testet  besvaras av alla teammedlemmar inklusive chefen.

Resultatet presenteras noggrannt för teamet och coachen stämmer av att resultatet stämmer med vad gruppen anser. Tillsammans beslutas om ett antal förbättrings-områden som teamet behöver arbeta med. Under en period på 3 till 6 månader så arbetar coachen tillsammans med hela teamet för att hitta vägar att hitta förbättringar och att få teamet att genomföra dessa. Coachen använder olika typer av verktyg och sett att få teamet att arbeta med sina problemställningar. Detta kallas att arbeta med systemisk teamcoaching, coachen arbetar med teamet som ett system och inte som en summa av teammedlemmarna.


Referensuppdrag Gustav Fagerberg, Göteborg

Det var varit en spännande och utmanande resa tillsammans med Tillväxtteamet på företaget Gustav Fagerberg. Fagerbergs är ett företag som jobbar med pumpar och annan processutrustning till process- och kärnkraftsindustrin.

Vi har jobbat med inledande och avslutande TDA-test där vi kunde läsa av förbättringarna. Men vi har också jobbat med att få ihop detta något spretiga team och jobbat systematiskt med deras tillväxtprojekt.

"Jag var initialt orolig hur teamet skulle ta denna insats. Men ni har hanetarat det perfekt och det blev ett fantastiskt halvår" Richard Denlin, VD, Fagerberg
Vid slutet av perioden av coaching så genomförs ytterligare ett sk. TDA (Team Diagnostic) och då kan teamet se vilken förbättring som det gemensamma arbetet har gett.

I vissa fall kan individuell coaching av teamledaren ske separat och även individuell coachning av teammedlemmar. Detta beslutas tillsammans med ansvarig chef eller organisationen.

En eller två coacher? Vi som teamcoacher anser att om teamet är lite större > 7-8 personer bör man vara  2 teamcoacher för bästa resultat.


Vad kostar det?

Kontakta Ingela Dunger på 070-269 57 36 eller mail ingela@dunger.nu för prisuppgifter då priset skiljer sig på storlek av team och omfattning av insats.


Hur är teamcoacher organiserade?

Det finns några stycken organisationer som utvecklar, utbildar och stöttar teamcoacher i världen TCI är en av de största och är en amerikanska organisation. I Sverige finns även en intresseorganistion för team-coacher som heter Sveriges Teamcoacher. Alla dessa har en koppling till ICF (International Coach Federation) som är ett övergripande organ för coacher. Och som framöver kommer att certifiera alla typer av profesionella coacher - individuella och team.
På bilden: Jannica Walterson, teamcoach, Anders Andersson, Niclas Johansson, Nijaz Basic, Ingela Dunger, teamcoach, Richard Denlin. På bilden fattades Martin Lagerstedt och Patrik Svensson