Om

Ingela Dunger

HR-expert med lång erfarenhet inom bl.a. skogs- och verkstadsindustrin. Speciellt fokus på coaching,  teamcoaching, ledarskap och HR-stöd till företag.

+46 70 269 57 36

ingela@dunger.nu

Dunger C&C

Coaching & Consulting

Juli 2016 -

Stora Enso AB

2011-2016

Stora Enso Fors AB

2006-2011

Alstom Power

2000 - 2004

ABB Stal AB

1984-2004

Wärdshuset Gammelgården

1979-1982

Utbildningar och annan     kompetensutveckling

Egen konsultfirma med uppdrag inom enskild coaching och chefshandledning, teamcoaching, utbildning inom ledarskap och HR,  facilitering, HR-konsultation och annan organisationsutveckling. Coaching främst till anställda inom industrin, statlig och kommunal verksamhet men även till privatpersoner i behov av stöd.

Ett längre interimsuppdrag inom HR för ett större skogsindustiföretag med främst arbetsuppgifter med avtal, projektledning inom HR och arbete med introduktionmaterial.

Flertal föreläsningar om coaching & feedback inom ledarskapet. Arbet med att kartlägga och förstärka kompetensförsörjningen för mindre industriföretag i Dalarna. Arbete som konsult för KC-Group med coachinguppdrag i första hand mot Högskolan Dalarna, Dalakommuner, Arbetsförmedlingen men även andra uppdrag.

Teamcoachinguppdrag för mindre distributionsföretag inom nischen processföretag.

Huvudbolag för Stora Enso Sverige. Chefs- och specialistroll inom bolagets Shared Serviceenhet för Sverige. Ansvarig chef och processägare för talent managementprocessen. Funktionens arbete innefattade rekrytering, utbildning, ledarskap, kompetensutveckling, chefsstöd/coaching samt chefsstöd för attityundersökning. Projektledning främst för outsourcing av rekrytering, uppbyggande av employer branding för Stora Enso Sverige, globalt ledarprogram och mentorprogram Sverige. Chef och ledare för 5 specialister.


Stora Enso Fors ett dotterbolag i en av världens största skogsindustikoncerner. Personal, information och administrativ chef på ett världsledande kartongbruk inom grafisk- och konsumentkartong. Företaget har ett framgångsrikt arbete inom bl.a. friskvårdsarbete med bl.a. begreppet "Långtidsfrisk". Omfattande erfarenhet av förändringsarbete, ledarskap i egen organisation och företaget, fackliga kommunikation och förhandling, ledningsgruppsarbete och olika göromål i en ca 500 personer stor processindustri med produktion 24-timmar om dygnet - året runt. Chef och ledare  för ca ett 15-tal medarbetare.


Alstom Power en del av bolaget ABB Stal som köptes av Alstom. Huvudfokus i Sverige var kraftgenerering för stora turbiner, generatorer och renings-/fläktutrustning för industrin.

Personalchef med ansvar för ca 500 personer med verksamhet på flertal olika ställen i Sverige. Diverse ansvarsområden så som rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, rehabilitering, befattningsvärdering och annat stöd till chefer och medarbetare. Personalansvar för en HR-konsult i egen organisation. Omfattande kommunikation med Shard Service funktion.

ABB Stal en del i svenska ABB med produkter så som gas- och ångturbiner, pannor och annan kraftgenereringsutrustning.

Olika roller under åren för att nämna assistent, personaltidningsredaktör, besöksansvarig på Informations- och reklamavdelningen.

Rekor för företaget industriskola en företagsförlagd utbildning för verkstadsmekaniker, svetsare och turbinmontörer samt senare projektledare och skolledare för CNG Curt Nicolin Gymnasiet ABBs tredje industrigymnasium. Skolan hade en utbildning för att utbilda gymnasieingenjörer inom kraftgenerering och industri. Utbildningschef för internutbildningar, HR-specialist inom Shared Service divisionen och kraftgenerering samt tf personalchef för bolaget.

Projektledare för outsourcing företagshälsovård, etablering av utbildningsverksamheten i extern regi. Framtagning- och uppbyggnad av gymnasieutbildning i friskoleform samt projektbeställare av byggandet av skolbyggnad inom industriområdet.

Ständig medlem av befattningsvärderingskommittén, ansvarig för mentor- och ledartalangprogram. Aktiv i företaget personalförening som styrelsemedlem och ordförande.

Chef och ledare för olika grupperingar på upp emot 15 personer.

Wärdshuset Gammelgården anrikt turisthotell i Sälenfjällen. Drift av hotell- och restaurangverksamhet tillsamman med mina föräldrar.

Samtliga arbetsuppgifter och göromål som finns på ett turisthotell. Tidiga möjligheter att lära sig vad drift av egen verksamhet innebär och tidiga kunskaper i kundservice och kundbemötande.

Högskole- och universitetsutbildning:

 • Beteendevetenskapling utbildning inom socialpsykologi, pedagogik, retorik
 • Kommunikation - Informationsteknik
 • Juridik . arbetsrätt, samt orienterande utbildningar så som HÖK och JÖK
 • Språk o ekonomi - engelska, svenska och företagsekonomi
 • Övrigt - Socialantropologi.


Övriga utbildningar:

 • Interna ledarskapsutbildningar (ABB och Stora Enso)
 • Certifiering i olika testinstrument Hjulet, Thomas International, OPQ, MQ, CEB-360.
 • Personalchefsprogrammet (M-gruppen)
 • Diverse olika chefs- och arbesmiljööutbildningar för chefer (ABB och Stora Enso)
 • CTI - Fundamentals (grundutbildning i coaching)
 • Leapfrog - Diplomering mot ACC i nov 2016. Ettårig PCC-utbildning diplomenrad dec 2017.
 • ICF - International coach federation - ACC-certifiering maj 2017.
 • Mentorcoaching av Inger Berglund MCC, Convita AB 8 timmar enskild mentorcoaching.
 • Teamcoachning, 3 dagars utbildning med Sara Willnert, september 2018
 • ICF - International Coach federation - PCC-certifiering i november 2020.
 • Teamcoachningutbildning, Masterutbildning hos TCI (Team coaching International), maj 2021.