Coaching

Coaching

HR-Konsultation

Ledarskap

Fastigheter och antikbod

Samarbete med KC-Kommun-coacherna


Dunger C&C har ett samarbete med företaget Kommuncoacherna - KC med arbete bl.a. mot Arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna.


På båda ställena är det chefer som coachas och/eller ges samtalsstöd.

"Det är mycket intressant att få insikt i den akademiska världen med dess skillnader och likheter mot svenskt näringsliv, säger Ingela Dunger ägare av Dunger Coaching & Consulting"

Vad är coaching?

Coaching är en metodik där en utbildad coach ställer utmanande frågor med fokus på nuet och framtiden. Allt för att hjälpa andra att utveckla sig själva. Coachingen utgår alltid från den coachades egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Coachning skall ej förväxlas med mentorskap där en erfaren person ger råd till en yngre och mindre erfaren kollega. Vid terapi finns en utbildad terapeut som arbetar med en person som har problem av mer sjuklig karaktär. Coaching fortgår oftast under en begränsad tid på 3-6 månader men korta mellanrum mellan varje session/tillfälle.


Vad gör en coach?

Coachen leder en person framåt med en viss typ av metodik och som ställer frågor som utmanar personen/personer att ”tänka nytt” och att ta kliv vidare inom det dilemma/frågeställning som finns eller som arbetats fram. Vanligtvis förekommer någon form av hemuppgift till nästkommande session ca 1,5-2 veckor senare.

Under den inledande sessionen genomförs oftast en mer grundläggande kartläggning, och framtagning av underliggande frågeställningar. Under de 1-10 sessionerna är det coachen som håller i samtalet och metodiken men det är den coachade som gör jobbet.


Vilka olika typer av coaching finns?

Coaching av enskild person, coaching av grupp med gemensamma mål (t.ex. en ledningsgrupp). Oftast är coachingen beställd och betald av en arbetsgivare, men privatpersoner kan mycket väl anlita en coach själva. Det är vanligt i USA, men börjar bli mer och mer vanligt i Sverige. Coaching av ledare eller andra nyckelpersoner är vanligast eller personer som har ett visst område som behöver utvecklas. Karriärcoaching  innehåller en kombination av rådgivning och coachning.


Vad innebär coachetik?

Allt som händer under relationen mellan coach och den person som denne coachar är konfidentiellt. Certifierade coacher följer ICFs (International coach federation) etiska riktlinjer som är tydliga.   Läs de etiska riktlinjerna på ICFs hemsida.


Vem behöver coaching?

Alla har säkert ett område som man vill förbättra. Det kan vara ett område i arbetslivet eller något rent privat. Coaching är vanligt vid stora förändringar i livet och för att kunna återhämta sig och få bättre balans, välmående och för att kunna nå sin fulla potential igen. Men coaching kan lika mycket handla om att man vill utveckla ett område, bli bättre helt enkelt.

Exempel på coachbara områden:

• Jag vill bli bättre på att ge feedback till mina anställda

• Jag vill förändra mitt liv, kanske arbetsmässigt. Hur gör jag?

• Jag har kört fast yrkesmässigt eller privat. Hur gör jag?

• Jag har dålig självkänsla/självförtroende och vågar inte ta ytterligare kliv. Hur gör jag? Exempel på flera coachbara frågeställningar.


Vad kan Dunger Coaching & Consulting leverera?

Min inriktning inom coachning, är främst den som har  anknytning till arbetslivet. Coachning av enskilda ledare eller andra nyckelpersoner, gruppcoaching och viss mån av karriärcoachning. Jag har även arbetat med personer som varit sjukskrivna för utmattning och som är på väg tillbaka till sitt arbete. När en coachen arbetar med dilemman som har anknytning till arbetet så kommer ofta problemställningar fram som har med privatlivet att göra. Därför är det inte alltid lätt att dra en gräns mellan arbetsrelaterad eller privat coaching.


Jag kan leverera coaching på plats i anknytning till arbetet/ organisationen, neutralt, hemma på mitt kontor eller via telefon/Skype. Slå en signal eller skriv ett mail så kan vi diskutera vad som är möjligt och vad som passar er/dig bäst.

Se olika typer av paket som jag erbjuder inom coachning.


Vad kostar det med coaching?

Titta gärna på de paket som jag erbjuder ovan eller hör annars av dig så kan jag skräddarsy något som passar dig/er bättre.


Som privatperson kan jag ofta ge ett något rabatterat pris eftersom du oftast inte har möjlighet att lyfta momsen.

Sagt om coaching


"Jag skulle gärna rekommendera kollega/kamrat att testa coaching! Coaching innebär att du själv måste ta dig tid att fokusera på vad som är viktigt och sätta upp mål och handlingsplaner, och sedan omsätta dem i praktiken. Coachen hjälper dig men det är du själv som finner svaren. Coachen övervakar processen och håller lite “tummen i ögat” på klienten"


Maria Fredriksson, VD, Wretdalen AB


"Coaching är bra för man får tid att reflektera, man får se olika vinklar på samma "problem". Ibland bli det tom. lite terapeutiskt!"


Malin, arbetar med kvalitétsfrågor inom produktion kartongbruk svensk skogskoncern


”En bit in i coachingen började det hända en del saker inom mig. Därför har coachingen gett mig en helt ny möjlighet. För mig var det bra att någon annan ledde mig framåt. Jag skulle inte vara i den situation om jag inte hade fått denna hjälp”

 

Kvinna i 50-årsåldern som arbetar som specialist inom ett statligt verk.


”När vi inledde coachingen hittade jag direkt konkreta saker som jag ville jobba med! Dessa har hjälpt mig att ta itu med saker i mitt arbete och mitt privatliv”


Mikael, Personalsamordnare (första linjens chef) massabruk svensk Skogskoncern


”Coachingen med Ingela gav mig flera nya perspektiv och lösningar på mina utmaningar. Hennes sätt att ta sig an mig som klient ingav förtroende och hennes kunskap och kännedom om HR-området gav en ännu djupare dimension i coachandet. Utan hennes coachande hade jag inte kommit fram till mina nuvarande mål och handlingsplaner. Tack Ingela!

 

Alexander Ekendahl, HR-chef”


”Coaching är väldigt bra sätt att titta på sig själv med ett utifrånperspektiv, få hjälp att hitta verktyg och överkomma begränsningar m.m.

Läxorna peppar!”


Cecilia, skogsplanerare inom svensk skogskoncern


"Coachningen har hjälpt mig att förstår mer om mig själv vilket hjälper mig att kunna utvecklas och göra ett bättre jobb i framtiden.  Du är väldigt skicklig"


Linus breakmaster inom svensk skogsindustikoncern


"Under coachningen av Ingela har jag utvecklats till en mycket säkrare person. Lärt mig hur man hur enkelt man kan förändra sitt tankesätt i olika situationer. Rekommenderar Ingela om ni vill lyckas att nå era mål!"


Anders en fd Skogsmaskinförare i en svensk skogsindustrikoncern


Videon visar på ett mycket pedagogiskt sätt vad coaching är.

"Coachens fartyg är en segelbåt, terapeutens är en ubåt"

"Coachen kan hjälpa dig till utmaningar du inte trodde var möjliga"