Coaching

Coaching

HR-Konsultation

Ledarskap

Teamcoaching

Samarbete med KC-Group


Dunger C&C har ett samarbete med företaget KC-Group fd Kommun-coacherna med kommande uppdrag bl.a. mot Arbets-förmedlingen, en stor del av Dalakommuner, Trafikverket och Högskolan Dalarna.


På arbetsplatserna är det chefer/ledare och i vissa fall medarbetare som coachas och/eller ges samtalsstöd.

"Det är mycket intressant att bl.a. få insikt i den akademiska världen med dess skillnader och likheter mot svenskt näringsliv, säger Ingela Dunger ägare av Dunger Coaching & Consulting"

Vad är coaching?

Coaching är en metodik där en utbildad coach ställer utmanande frågor med fokus på nuet och framtiden. Allt för att hjälpa andra att utveckla sig själva. Coachingen utgår alltid från den coachades egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Coachning handlar inte i sin renaste form om rådgivning äevn om blandformer  är vanlig i t.ex. coachande handledning. Coaching är inte terapi när en person är sjuk av t.ex. stress men kan mycket väl komma in innan det gått för långt (se ProAct här bredvic). Coaching fortgår oftast under en begränsad tid på 3-6 månader men korta mellanrum mellan varje session/tillfälle. Se kort film vad coaching innebär!


Vem behöver coaching?

Alla har säkert ett område som man vill förbättra. Det kan vara ett område i arbetslivet eller något rent privat. Coaching är vanligt vid stora förändringar i livet och för att kunna återhämta sig och få bättre balans, välmående och för att kunna nå sin fulla potential igen. Men coaching kan lika mycket handla om att man vill utveckla ett område, bli bättre helt enkelt.

Exempel på coachbara områden:

• Jag vill bli bättre på att ge feedback till mina anställda

• Jag vill förändra mitt liv, kanske arbetsmässigt. Hur gör jag?

• Jag har kört fast yrkesmässigt eller privat. Hur gör jag?

• Jag har dålig självkänsla/självförtroende och vågar inte ta ytterligare kliv. Hur gör jag? Exempel på flera coachbara frågeställningar.

Vad innebär coachetik?

Allt som händer under relationen mellan coach och den person som denne coachar är konfidentiellt. Certifierade coacher följer ICFs (International coach federation) etiska riktlinjer som är tydliga.   Läs de etiska riktlinjerna på International Coach Federation ICFs hemsida.


Vad kostar det med coaching?

Titta gärna på de paket som jag erbjuder ovan eller hör annars av dig så kan jag skräddarsy något som passar dig/er bättre.


Som privatperson kan jag ofta ge ett något rabatterat pris eftersom du oftast inte har möjlighet att lyfta momsen.

Vad kan Dunger Coaching & Consulting leverera?

Jag har en PCC-certifiering vilket bl.a. innebär 1,5 års utbildning och mer än 500 timmars erfarenhet av coaching. Min inriktning inom coachning, är främst den som har  anknytning till arbetslivet. Coachning av enskilda ledare eller andra nyckelpersoner, teamcoaching och viss mån av karriärcoachning. Jag har även arbetat med personer som varit sjukskrivna för utmattning och som är på väg tillbaka till sitt arbete. När en coachen arbetar med dilemman som har anknytning till arbetet så kommer ofta problemställningar fram som har med privatlivet att göra. Därför är det inte alltid lätt att dra en gräns mellan arbetsrelaterad eller privat coaching.

Jag kan leverera coaching på plats i anknytning till arbetet/ organisationen, neutralt, hemma på mitt kontor eller via Zoom/telefone. Slå en signal eller skriv ett mail så kan vi diskutera vad som är möjligt och vad som passar er/dig bäst.

Se olika typer av paket som jag erbjuder inom coachning.


Nya samarbetspartner

Under hösten - 22 kommer mitt samarbete med KC Group att fortsätta men jag kommer även jobba åt onlinecoachingföretaget CoachHub. Spännande med olika nya perspektiv och möjlighet att som coach fortsätta att jobba online men att kunna gå tillbaka och coacha FtF.


ProAct by KC-Group


Jag har även möjlighet att erbjuda stöd och hjälp för medarbetare och ledare som känner att de har problem med stress av olika orsaker. Här handlar det att proaktivt stödja så att anställda ej hamnar i sjukskrivning.

Arbetsgivare kan få halva ersättningen upp till 20.000 kronor

per anställd som ligger i riskzonen och 200.000 kronor per organisation. Försäkringskassan betalar mellanskillnaden direkt till respektive organisation.


Läs mer om ProAct eller kontakta mig på telefon 070-269 57 36 så berättar jag mer.

Sagt om coaching


"Jag skulle gärna rekommendera kollega/kamrat att testa coaching! Coaching innebär att du själv måste ta dig tid att fokusera på vad som är viktigt och sätta upp mål och handlingsplaner, och sedan omsätta dem i praktiken. Coachen hjälper dig men det är du själv som finner svaren. Coachen övervakar processen och håller lite “tummen i ögat” på klienten"


Maria Fredriksson, VD, Wretdalen AB


"Coaching är bra för man får tid att reflektera, man får se olika vinklar på samma "problem". Ibland bli det tom. lite terapeutiskt!"


Malin, arbetar med kvalitétsfrågor inom produktion kartongbruk svensk skogskoncern


”En bit in i coachingen började det hända en del saker inom mig. Därför har coachingen gett mig en helt ny möjlighet. För mig var det bra att någon annan ledde mig framåt. Jag skulle inte vara i den situation om jag inte hade fått denna hjälp”

 

Kvinna i 50-årsåldern som arbetar som specialist inom ett statligt verk.


”När vi inledde coachingen hittade jag direkt konkreta saker som jag ville jobba med! Dessa har hjälpt mig att ta itu med saker i mitt arbete och mitt privatliv”


Mikael, Personalsamordnare (första linjens chef) massabruk svensk Skogskoncern


”Coachingen med Ingela gav mig flera nya perspektiv och lösningar på mina utmaningar. Hennes sätt att ta sig an mig som klient ingav förtroende och hennes kunskap och kännedom om HR-området gav en ännu djupare dimension i coachandet. Utan hennes coachande hade jag inte kommit fram till mina nuvarande mål och handlingsplaner. Tack Ingela!

 

Alexander Ekendahl, HR-chef”


”Coaching är väldigt bra sätt att titta på sig själv med ett utifrånperspektiv, få hjälp att hitta verktyg och överkomma begränsningar m.m. Läxorna peppar!”


Cecilia, skogsplanerare inom svensk skogskoncern


"Coachningen har hjälpt mig att förstår mer om mig själv vilket hjälper mig att kunna utvecklas och göra ett bättre jobb i framtiden.  Du är väldigt skicklig"


Linus breakmaster inom svensk skogsindustikoncern


"Under coachningen av Ingela har jag utvecklats till en mycket säkrare person. Lärt mig hur man hur enkelt man kan förändra sitt tankesätt i olika situationer. Rekommenderar Ingela om ni vill lyckas att nå era mål!"


Anders en fd Skogsmaskinförare i en svensk skogsindustrikoncern


"Kan vila i mig själv mer, känner mig säkrare och gladare efter denna coaching"


Eva en erfaren pedagog i Göteborgs Stad


"Att ta ansvar för den egna utvecklingen gör att resultat blir av högre kvalitet. Inget serverades utan man var delaktig i arbetet och fick leda det med stöd av coachen. Intressant arbetssätt som stärkte!"


Eva HR-controller Göteborgs Stad


”Coachingen med Ingela gav mig flera nya perspektiv och lösningar på mina utmaningar. Hennes sätt att ta sig an mig som klient ingav förtroende och hennes kunskap och kännedom om HR-området gav en ännu djupare dimension i coachandet. Utan hennes coachande hade jag inte kommit fram till mina nuvarande mål och handlingsplaner. Tack Ingela!"


Alexander Ekendahl, HR-chef
"Coachens fartyg är en segelbåt, terapeutens är en ubåt"

"Coachen kan hjälpa dig till utmaningar du inte trodde var möjliga"